Business Intelligence & Strategy2018-12-26T14:09:27+00:00

Business Intelligence & Strategy

Doelstellingen

→ Aanzetten tot opening rekeningen/nieuwe klanten

→ Een minimum aantal deposito’s halen

Resultaten

→ De jaardoelstellingen voor 2015 werden reeds in juni gehaald.

Geen resultaten zonder globale visie

Bij de ontwikkeling van de strategie en de definiëring van de mediamix gold het See/Think/Do-model van Kaushik Avinash als vertrekpunt.

Onze doelstelling was om de juiste boodschap naar de juiste persoon, maar vooral ook op het juiste moment en via het beste kanaal te verspreiden. Dit alles rekening houdend met de sterktes van elk kanaal binnen de mediamix. Wij kozen ervoor om voor de ‘See’ (of awareness) faseRTB/programmatic en GSP (Gmail advertenties) in te schakelen. Search was het gebruikte kanaal voor de ‘Think’ (of consideration) fase. Tenslotte werden voor de ‘Do’ (of purchase) fase remarketing voor search & display en affiliatie gebruikt.

Een goede eerste indruk

De awareness fase is primordiaal in het aantrekken van potentiële klanten naar je website, dit alles terwijl ‘nutteloze’ impressies beperkt worden. Enkel ‘zichtbare’ impressies werden aangekocht (cfr. viewability concept).

In het kader van de lancering van PSA BANK kozen we ervoor om met RTB te werken, door gebruik te maken van relevante en nauwkeurige targeting in de financiële sector. Tegelijkertijd werd ook reclamedruk uitgevoerd door het richten op de inhoud van mails, zoals rekeningen, via Gmail. Resultaat: +60 % zoekvolume van de ene maand op de andere.

Aanwezig op het goed moment

In de ‘Think’ fase is de voortdurende aanwezigheid van de adverteerder noodzakelijk. Het doel is om geen enkele conversie-opportuniteit te missen. De search marketingstrategie moet met alle zoekintenties van een gebruiker rekening houden! Elke campagne moet op het vlak van de boodschap en de KPI’s afzonderlijk beheerd worden.

De conversie voltooien

In de ‘Do’ fase, tenslotte, kozen we ervoor om met affiliatie te werken, voornamelijk via het Zanox platform. De voordelige tarieven die door PSA BANK aangeboden werden, speelden een belangrijke rol in de resultaten van de door de affiliates opgezette programma’s.

De remarketing heeft ook bijgedragen tot de voltooiing van conversies. We kozen ervoor om prospecten te targeten die zich reeds in de conversietunnel bevonden, maar nog geen conversie voltooid hadden. Uit ervaring weten wij dat een correct geoptimaliseerde remarketing het conversievolume op de website met wel 20 % kan verhogen.

blue2purple en PSA BANK, een globale strategie voor ongeziene resultaten!

PSA BANK, een nieuwe speler in de bankensector, moest in een uiterst competitieve omgeving in de strijd gooien. De bank, die eigendom is van de Peugeot Citroën groep en gespecialiseerd is in online spaarrekeningen, werd in september 2014 op de Belgische markt gelanceerd. Om de digitale marketingstrategie te ontwikkelen, werd gerekend op blue2purple.