Driving Offline Sales2018-12-26T13:53:23+00:00

Driving Offline Sales

Doestelligen

→ Het effect van online campagnes op offline aankopen evalueren

→ Het aantal klanten in de winkels verhogen

Resultaten

→ Stijging van 19 % van het aantal bezoekers in de winkel dankzij GSP- en Search-campagnes

→ Stijging van 6 % van het aantal bezoekers in de winkel dankzij RTB-campagnes

De gebruikte strategie

De geïmplementeerde strategie bestaat uit twee delen: pull en push.

Om aan een visibiliteitbehoefte te voldoen, werden GDN- (Catalog Lightbox), GSP- (Gmail Sponsored Promotions), RTB- en pre-roll-campagnes op poten gezet. Tegelijkertijd, werden Search-campagnes ontwikkeld om zo, zodra een internetgebruiker interesse uitte voor de producten, een permanente aanwezigheid van het merk te verzekeren.

De combinatie van engagement-advertenties, e-mailing, bannering en video zorgde ervoor dat een grotere en kwalitatievere doelgroep kon worden bereikt.

Direct contact leggen met de gebruiker

De eerste golf was gericht op het direct contact met de prospect. Daarom kozen we ervoor met Catalog Lightbox et GSP te werken.
De eerste liet de verspreiding van de productcatalogus van de adverteerder toe via het klassieke GDN-netwerk rond de verkooppunten.
De tweede tool ziet eruit als een klassieke e-mailing, in de Gmail interface.

Deze campagnes hadden een zeer positief effect op de klanten. In vijf weken tijd stegen de winkelbezoeken met 19 %.

Lancering van RTB

Real Time Bidding bestaat uit het aankopen van advertentieruimtes in real-time, wat de mogelijkheid biedt om internetgebruikers in functie van specifieke eigenschappen te bereiken. Na de lancering van RTB in februari registreerden we een stijging van klanten die naar de winkel terugkeren (+6 %), met een piek tijdens de verhoging van het budget en de pre-roll (51.028 klanten die week). We merkten ook een daling op van 2 % na het beëindigen van de RTB-campagne.

Impact op de gemiddelde offline aankoop

Wat de waarde van een gemiddeld aankoop betreft, die steeg tijdens de pre-roll-boost in februari/maart en april/mei.

Dee gemiddelde aankoop steeg immers van 30 € naar 32,7 € na een eerste verhoging van het budget en met 9,4 % na een tweede verhoging.

Hoe online en offline verzoenen: boost uw winkelbezoeken dankzij digitale marketing.

Welke impact hebben online campagnes op offline verkopen? Dat was de problematiek van het merk Redmarket, voor wie de website vooral een communicatieplatform is, waarop het onmogelijk is om de aangeboden producten te bestellen.

Blue2purple et Redmarket ontwikkelden hun partnerschap met als doel de impact van online strategieën op het gedrag van klanten in de winkel te meten.