Kostenoptimalisering dankzij A/B testing2018-12-26T14:17:58+00:00

Kostenoptimalisering dankzij A/B testing

Doelstellingen

→ Het meest geschikte type creatie bepalen in termen van prestatie en kost

→ De uplift in prestaties voorspellen in het licht van de adaptatie van de creaties per land en taalversie

Resultaten

→ Duidelijke insights met betrekking tot de elementen vervat in de meest performante creaties

→ Definitie van een guideline gepuurd uit de analyse van de meest aangepaste creaties per land en taalversie

A/B testing

Blue2purple, dat in performance marketing gespecialiseerd is, heeft een A/B testing uitgevoerd om verschillende soorten creatie tijdens een Facenbook campagne voor Foto.com tegen elkaar uit te spelen. De operatie had tot doel de informatie aangaande de prestaties van elk type te identificeren en aan het differentiërend element het gecorreleerde prestatieniveau toe te kennen.

De uiteindelijke bedoeling – het type creatie definiëren voor toekomstige campagnes, zowel op het vlak van taalversies als van landen, terwijl tegelijk insights belicht worden die de hoogste prestatieniveaus helpen bereiken –, moest duidelijk uit de voorgestelde analyse blijken.

Methodologie

Om die A/B testing uit te voeren, werden twee creatieformaten, met een verschillende opzet maar identiek qua content en targeting, tegen elkaar uitgespeeld. Wij hebben dus, om hun prestaties te kunnen vergelijken, een creatie in videoformaat gebruikt en een andere in de vorm van een fotocarrousel.

Er werden kostbare insights uitgelicht, waar voor verdere campagnes munt uit te slaan was. Zo kon worden bepaald welke de best aangepaste creaties waren in functie van de regio en de taal.

Resultaten

Een hogere relevantiescore in de NL versie

Dankzij de resultaten die verkregen werden, hebben wij zo ontdekt dat de relevantiescore, in het algemeen en voor dezelfde creaties, bij de Nederlandstaligen en in Nederland hoger lagen dan bij de Franstaligen.

Het Carrouselformaat beter aangepast aan de FR doelgroep

Overigens hebben wij met betrekking tot de relevantiescore ook vastgesteld dat de video’s beter aangepast waren aan Vlaanderen en Nederland, daar waar dat voor het Franstalige gedeelte van België de carrousel was.

Last but not least hebben wij dankzij de CTR-analyse het videoformaat kunnen uitlichten waarvan de prestaties, in functie van de regio’s, vergeleken met de carrousel tot 61 % hoger lagen!

Insights

Niet alleen biedt deze test ons de mogelijkheid om relevantere creatieve keuzes te maken, hij heeft ons ook in staat gesteld om de kosten te optimaliseren door die formaten in de verf te zetten die per regio het meest performant zijn. De kosten per bezoek van carrouselcampagnes vielen voor sommige landen tot 50 % lager uit, daar waar in andere regio’s de videobezoeken goedkoper waren.

Het belangrijkste punt om te onthouden, is dat een A/B testing zinvol is zolang je rekening houdt met de eigenheden per land. Wat in Franstalig België werkt, werkt niet noodzakelijk in Nederland. Het is van wezenlijk belang dat deze campagne-insights aangewend worden om toekomstige strategieën te herzien.

A/B testing onhult niet enkel de beste prestaties. Je optimaliseert er vooral je kosten mee.

Welke visual genereert de meeste conversies? Welke type creatie werpt de meeste vruchten af m.b.t. conversie? Of met het inkorten van de tijdsspanne tussen twee bestellingen? Op de Facebook inventaris heeft adverteerder Foto.com besloten zijn klassieke werkwijze in vraag te stellen rond het dagelijks vooropstellen van een product. De analyseresultaten waren zéér leerrijk en de insights talrijk!