Training & Workshop2018-12-31T10:18:54+00:00

TRAINING & WORKSHOP

Training program

TAILOR MADE TRAINING PROGRAM

Ten behoeve van een nieuwe medewerker, van een (creatief) team waarin de technologische vooruitgang (van Dynamic Remarketing) ieders petje te boven gaat of in het kader van een gecoördineerde alignmentstrategie van resultaten tussen de digital marketing-afdeling en het online sales-departement, organiseren wij een doorlichting van jullie interne digitale middelen.

Zo’n analyse, uitgevoerd door een van onze consultants, biedt ons de mogelijkheid om samen met jouw team een opleidingsplan op maat op te stellen. Vanuit de bedoeling om punt per punt op het geheel van je concrete noden in te gaan, kunnen talrijke thema’s ex cathedra of in de vorm van workshops behandeld worden. Stoelend op het principe van ‘learn by doing’ wordt elke sessie uitgebouwd in functie van het competentieniveau en de gewenste taal.

Ontdek ons opleidingsprogramma

Digital empowerment

DIGITAL EMPOWERMENT (FULL DAY)

Deze dag, die in het teken van de inspiratie staat, spitst er zich op toe je vertrouwd te maken met de digitale uitdagingen binnen je sector. Uitgaande van een predictieve methodologie die stoelt op de versnelling van de digitale uitdagingen van de meest competitieve markten, worden je korte termijn challenges afgezet tegen de investeringen op langere termijn.
Welke zijn je toekomstige strijdtonelen? Welke gevechten lever je best niet? Welke zijn de beloftevolle terreinen waar je je strijdmacht kan opstellen en welke hebben geen enkel economisch belang? Wij leveren een ware roadmap waarmee je door de digitale klippen en de makkelijke hype van een chaotische strategie heen kan laveren.
Wij tekenen je een overzicht van de markt en haar best practices uit (vanuit een mondiaal oogpunt), je opportuniteiten per kanaal (Search, Social, Programmatic), alsook een strategische overview. Wij sluiten deze sessie af met een visie op de toekomst van digital.
Tip: De bankensector zag online banken als een bedreiging… tot de wereld van de Fintech zijn almacht tentoongespreid heeft. 😭

3 PILLARS OF THE CREATION PROCESS

Het gedrag van een online consument verschilt van dat van een offline klant. De digitale creatieve aanpak kan niet dezelfde zijn als wat voor above media ontwikkeld wordt. Ook hij moet de offline codes tot de zijne maken.
Deze opleiding stelt zich tot doel elk geïnteresseerd creatief bureau te trainen met het oog op een betere beheersing van de digitale formaten en de momenten waarop ze gebruikt dienen te worden. Met als invalshoek de specifieke context van de strategische benadering van de online consument.
Welk formaat, voor welk type boodschap, op welk moment van de consumer journey, met welke verspreidingsdruk en over welke periode?
Tip: Digitale formaten zijn gemiddeld 10 maal minder duur dan het maken van tv-opnames. 🤩

Ontdek de Academy

Ontdek onze andere diensten

CONSULTING
& STRATEGY

MARKETING
ACTIVATION

MEDIA
BUYING

DATA-DRIVEN
MARKETING

IN-HOUSE
CONSULTANCY